Winkelwagen

Het verhaal achter de wenskaarten


De waarheid omtrent de wenskaarten van Oswin Gesselli. De kaarten worden bedacht, gemaakt en gedrukt in Nederland. 
Veel mensen denken dat het om geimporteerde wenskaarten gaat, maar Oswin en Irma maken iedere kaart zelf. 
De foto, de teksten,de opmaak. Soms wordt er wel door mensen gevraagd naar een bepaald thema. 
Alleen het drukwerk besteden we uit, de wenskaarten worden gedrukt door een drukker, gespecialiseerd in ecologisch
drukwerk. De wenskaart zijn met biologische inkten gedrukt op FSC papier.

Zo zijn er kaarten gekomen voor mensen die (ongeneeslijk) ziek zijn verklaard. Mensen willen dan geen kaart sturen
met een simpel beterschap erop. Ongeneeslijk staat bewust tussen haakjes, omdat wonderen gebeuren en een genezing 
vaak toch nog kan. In de wenskaarten gaan we daarom altijd voor het opbeuren van mensen die zo'n diagnose krijgen. 
Er is één uitzondering en dat is de kaart van de nac serie 917. Ook dat is een kaart voor iemand die ongeneeslijk ziek is. 
Maar dan in het laatste stadium. Als je weet dat het niet meer goed kan aflopen. Dat is een voorbeeld van een kaart 
waar echt naar gevraagd is door mensen.

De fotografie en het grafische (de opmaak) worden door Oswin gemaakt en bedacht. Het grafische in overleg met Irma.
Oswin wil schoonheid van de natuur laten zien. En dan vooral de kleine wonderen: een mooi dier, een lichtstraal door de bomen.
De kleine wonderen om ons heen, waar we zo vaak aan voorbij gaan. We lopen zonder te zien. Zonder de geur van de bloemen en
het bosaroma eens diep op te snuiven en te waarderen. Oswin wil die connectie maken. Het beeld stil zetten, zodat er tijdloos van
kan worden genoten. Zo is de eerste lijn ook ontstaan. De vergeten mens in de natuur, ofwel de vergeten natuur in de mens...
Een stukje schoonheid om te waarderen, zodat je er respectvol mee om kan gaan.


De gedichten en teksten zijn geschreven door Irma Moerman.Irma gaat ervoor zitten en vraagt om inspiratie voor een bepaald 
thema. Meestal stromen de woorden dan zo uit haar pen. Ja, pen! De gedichten schrijft ze heerlijk op de ouderwetse manier. 
Pen en papier. Een computer is toch een heel ander gevoel. De gedichten zijn om iemand op te beuren, de dag op te fleuren,
te troosten of te ontroeren. Irma wil graag mensen inspireren. Van hart tot hart. Want liefde voor elkaar, maakt het leven veel
vrolijker, lichter en gezelliger.